Đóng

You`re My Favorite Client

Cho dù bạn có phải là nhà thiết kế hay không, bạn vẫn đưa ra quyết định thiết kế mỗi ngày. Các dự án thiết kế thành công luôn đòi hỏi sự giao tiếp ở cả hai phía khách hàng và nhóm thiết kế. Tuy nhiên, đối với hầu hết những người mua thiết kế, quy trình này vẫn còn là một bí ẩn.